Silver Damage

Detecting Thrips damage on strawberry plants

Zilverschade treedt op als gevolg van schade door trips. Deze kleine insecten zijn een plaag in diverse gewassen, waaronder aardbei. Bestrijding van trips wordt steeds moeilijker door strengere regelgeving omtrent chemische bestrijdingsmiddelen tegen trips. Aardbeienkwekers zijn daarom gebaat bij nieuwe rassen die minder gevoelig zijn voor schadelijke effecten van trips. Het ontbreekt op dit moment nog aan een betrouwbare meetmethode voor objectieve bepaling van trips-schade. In dit project is gewerkt aan een dergelijke meetmethode die onder een brede range aan condities inzetbaar is.

Camera

De bladeren bevatten lichte zilverkleurige spots op de plaats waar de trips aan de plant heeft ‘gegeten’. Deze spots zijn moeilijk waar te nemen voor het menselijk oog, maar kunnen met de camera nauwkeurig waargenomen worden. De gele randen op de foto geven aan waar zilverschade is gedetecteerd door de camera.

Geïnteresseerd in een samenwerking?