Fluorescence

Chlorophyll fluorescence of tomato plants

In dit nieuwe project wordt gekeken naar de mogelijkheden van chlorofyl fluorescentie voor de ontwikkeling van tomatenplanten. Kwekers zijn gebaat bij nauwkeurige meetgegevens van hun planten (steelontwikkeling, vruchtgrootte enz.) om te bepalen of de klimaatcondities op orde zijn. Middels deze metingen kan de kweker tijdig bijsturen op groeieffecten (stress) die nog niet met het menselijk oog waar te nemen zijn.

Ontwikkeling

Dit project is een samenwerking tussen Ehime University, Plant Data Holland / Plant Data Japan, Wageningen University and Research – Farm Technology Group en TechNature B.V.

Geïnteresseerd in een samenwerking?

TechNature werkt nauw samen met universiteiten en start-ups die de behoefte hebben aan dé expertise die nodig is om producten verder te ontwikkelen.